Kika Tomáš Trio Mario Gabika

Predvianočná kapustnica 21.12.2016 o 17,00

Srdečne pozývame všetkých členov klubu aj s rodičmi na kapustnicu a slávnostné ukončenie roku 2016