Kika Tomáš Trio Mario Gabika

Venujte nám svoje 2%

Tentokrát venujte svoje 2% prostredníctvom Slovenskej asociácie TKD WT na priloženom tlačive. Kópiu potvrdenia nám doručte do klubu, aby sme si na nich mohli nárokovať.
Ďakujeme

PrílohaVeľkosť
Vyhlásenie-2018-DP-2017-editovateľné.pdf151.11 KB