Kika Tomáš Trio Mario Gabika

Vzhľadom na aktuálnu situáciu ohľadom Koronavírusu:

Klub Koryo TKD Slávia UPJŠ Košice zatiaľ nepristupuje k zrušeniu tréningov. Tie budú prebiehať v riadnych termínoch.
Budeme sa snažiť zabezpečiť zvýšenú hygienu vo forme dezinfekčný prostriedkov v telocvični.
Žiadame cvičencov a ich rodičov, aby v prvom rade zabezpečili zvýšenou hygienou predpoklady pre zdravie vlastné a svojich detí.
V prípade potreby chráničov na tréningu, aby si každý nosil svoju vlastnú výstroj a zabezpečil si aj vlastnú prilbu.
Tak isto žiadame, aby osobnú hygienu - ako sprchovanie - si zabezpečil každý doma.
Nechceme vyvolávať paniku a budeme sa snažiť všetci zodpovedne pristúpiť k zabezpečeniu ochrany nás všetkých. O ďalších prípadných obmedzeniach budeme informovať na tréningu, alebo cez FB a web klubu.
Ďakujeme za pochopenie.