Kika Tomáš Trio Mario Gabika

Tréningy zrušené

Na odporúčanie odboru školstva – referátu športu a mládeže a v zmysle príkazu primátora mesta Košice č. 1/2020 zo dňa 09.03.2020 na vykonanie hygienicko – protiepidemických opatrení, sa v súvislosti s opatreniami na zabránenie šírenia respiračného ochorenia vyvolaného koronavírusom COVID – 19, s účinnosťou od 12.03.2020 v zariadeniach (telocvične, plavárne a pod.) v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

zakazuje vykonávanie akýchkoľvek športových, spoločenských alebo iných činností vrátane tréningového procesu.
Aj náš klub sa snaží pristupovať zodpovedne k zdraviu svojich cvičencov, trénerov a rodičov, preto od dnes 11.3.2020 do 22.3.2020 rušíme tréningový proces.
Keďže sa jedná o vážny zásah do tréningovej prípravy – tréner klubu odporúča všetkým cvičencom pohybovú aktivitu na individuálnej úrovni: doma, v prírode a pod.
Čo sa týka prípravy reprezentantov – tam budeme ich aktivitu riešiť individuálne po konzultácii s trénerom.