Kika Tomáš Trio Mario Gabika

Tréningy zrušené

Milí cvičenci, rodičia...
vzhľadom na aktuálnu sitúaciu, prijaté opatrenia a nariadenia RÚVZ SR a krízového štábu, sme sa po zodpovednom zvážení rozhodli od dnes 13.10.2020 prerušiť tréningovú činnosť v našom klube v podobe ako ju praktizujeme od septembra. Budeme pozorne sledovať ďalší vývoj situácie a informovať Vás o možnostiach a spôsoboch ako ďalej trénovať...
Do úvahy prichádzajú možnosti individuálnej prípravy, úprava rozvrhu pre skupinky 5 cvičencov a tiež online tréningy.
V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať prostredníctvom mailu: koryokosice@gmail.com alebo na t.č.: 0905267973