Kika Tomáš Trio Mario Gabika

OD PONDELKA TRÉNUJEME PO NOVOM.

Na základe nariadení pandémickej komisie a opatrení RÚVZ SR, pristupujeme k realizácii tréningového procesu od pondelka 19.10.2020 podľa nasledovného časového rozvrhu, tak aby v jednej skupine trénovalo najviac 5 cvičencov s jedným trénerom.
Zoznamy zadelenia do jednotlivých kategórií sú zverejnené na webovej stránke klubu: www.koryo-taekwondo.sk

Prosíme všetkých cvičencov, aby dodržiavali zásady hygieny, do priestorov telocvične vstupovali s rúškom na tvári, aby si pri vstupe dezinfikovali ruky a pokiaľ sa dá, aby prichádzali na tréning už v cvičebnom oblečení (dobok nie je povinný).
Počas výkonu športu rúško nie je povinné.

V prípade akýchkoľvek príznakov ochorenia, žiadame o vynechanie tréningu a v prípade kontaktu s pozitívnou osobou na COVID-19, žiadame o čo najskoršiu informáciu na t.č.:
0905 267 973.
Zároveň žiadame všetkých rodičov (aj prípravkárov), aby maximálne obmedzili vstup do telocvične a počas tréningov sa nezdržiavali vo vnútri.

Tréningy sú koncipované tak, že v rámci hodiny tréningu sa počíta s vetraním priestorov a dezinfekciou náčinia, náradia a tiež prestriedaním tréningových skupín.

Prihlasovanie na jednotlivé tréningy – kvôli vyťaženosti, bude dostupné cez klubový web a FB, ktoré bude sprístupnené v najbližších dňoch. (Bude nevyhnutné, aby sa v iSport systéme každý registroval, a následne zadával aspoň týždenne rezervácie na tréningy, podľa jednotlivých kategórii).

K dispozícii budú aj časy pre individuálne tréningy s vybraným trénerom, (ktoré bude možnosť využívať a platiť iba samostatne, t.j. mimo mesačného členského poplatku a to v sume 13,-eur/hodina). Tiež bude možnosť sa na takýto individuálny tréning prihlásiť osobne, alebo prostredníctvom iSport systému.

PrílohaVeľkosť
IMG_4691.jpg603.7 KB
IMG_4693.jpg750.36 KB