Kika Tomáš Trio Mario Gabika

Ďakujeme MESTU KOŠICE a FONDU ZDRAVIA mesta Košice, neinvestičný fond.

Zúšastnili sme sa výzvy v Zdravom tele zdravý duch a uspeli sme. Fond zdravia náš klub podporil: športová cestová lekárnička TRAUMA BAG, oblečenie pre zdravotníka, lekárnička nástenná a náplň do lekárničky, ochranné pomôcky FFP2, chladivé spreje.
Hlavnou snahou bolo zlepšenie poskytovania prvej pomoci pri športových podujatiach, ktoré klub organizuje. Denný tábor, pobytový tábor a rôzne sústredenia či súťaže. Lekárnička v zázemí telocvične tiež prispeje k ochrane zdravia a prvej pomoci pre našich športujúcich členov v rámci tréningovej prípravy.