Kika Tomáš Trio Mario Gabika

PROJEKT KSK: ELEKTRONIZÁCIA V ŠPORTE A TAEKWONDE

Aj tento rok sme sa uchádzali o individuálnu dotáciu KSK, uspeli sme s projektom Elektronizácia v športe a taekwonde. Aj keď sme boli úspešní len čiastočne, dotácia nášmu klubu veľmi pomohla. Za získané finančné prostriedky sa nám podarilo zakúpiť elektronické vybavenie, ktoré je potrebné na organizáciu národnej extraligy, ale tiež medzinárodných turnajov a somozrejme využitie nájde aj v samotnom tréningovom procese našich taekwondistov.

TV Monitor, Led projektor, Notebook, Webkamery a statívy pre Video Repaly pri zápasoch a tréningoch.... v dnešnej dobe štandardné vybavenie moderných športových taekwondo klubov v Európe, ale i vo svete.

Ďakujeme Košickému samosprávnemu kraju za podporu.