Kika Tomáš Trio Mario Gabika

Dotácie od MESTA KOŠICE na rok 2022

V roku 2O22 nás mesto Košice podporilo z Fondu mládežníckeho športu - indivduálny sumou 7158 eur a z Fondu športových aktivít sumou 1600eur.

LINK: http://sportkosice.sk/wp-content/uploads/2022/04/FMS-FSA.pdf