Kika Tomáš Trio Mario Gabika

Čo je Taekwondo

(prevzaté z www.satkd-wtf.sk)
TAE - kop, úder nohou
KWON - päsť, úder päsťou
DO - cesta, metóda, filozofia života

Po spojení názvov, Taekwondo znamená „Umenie kopu a úderu“ , „Umenie neozbrojeného boja“.

Praktikant Taekwondo takto využíva techniky na vlastnú obranu, ktoré obsahujú údery, kopy, bloky, úskoky, úhyby, výskoky, ... Je to ale viac ako len fyzický bojový dril, taekwondo na základe striktnej disciplíny vytvára v cvičencovi cestu myslenia a určitý vzor pre život. Je to systém tréningu rozvíjajúceho telo tak aj ducha, v ktorom je dôraz kladený na rozvoj morálneho charakteru praktikanta. Čiže najzaujímavejším faktom o taekwondo je, že nie je len najvyšším umením sebaobrany, ale pozoruhodne zvyšuje „zdravý rozum“ svojich cvičencov. Sebaovládanie šľachtí človeka, má vyrovnanú myseľ a lepšie dokáže zvládnuť všetky životné situácie.

Taekwondo je bojové umenie, ktoré sa ako forma sebaobrany vyvinulo kombináciou veľa rôznych bojových štýlov, ktoré existovali v Kórei posledných 2000 rokov a niektorých štýlov bojových umení z okolitých krajín. Taekwondo včlenilo prudké priamočiare pohyby a údery z karate, kruhové pohyby z kung-fu s prirodzenými kopacími technikami. Viac ako 50 typicky čínskych kruhových pohybov rukami je identických s technikami rúk v modernom taekwonde. A medzi niekoľko starších štýlov, ktoré prispeli patria: Tang-su, Taek Kyon, tiež známy ako Subak, Tae Kwon, Tae Kwonpup.

Podstata Taekwondo :
Vážiť si Taekwondo ako umenie i šport
Dosiahnuť fyzickú kondíciu prostredníctvom pozitívnej účasti
Zdokonaliť mentálnu disciplínu a sebaovládanie
Zručné ovládanie sebaobrany
Vedieť odhadnúť zručnosti seba samého aj ostatných

Zloženie TAEKWONDO

Poomsae - súborné cvičenie
Hosinsul - sebaobrana
Kyorugi - zápas
Kyokpa - prerážacie techniky
Základy Taekwondo - popis častí tela + počítanie
Seogi - postoj
Makki - blok
Kongkyok kysul - útočné techniky