Kika Tomáš Trio Mario Gabika

info

Vzhľadom na aktuálnu situáciu ohľadom Koronavírusu:

Klub Koryo TKD Slávia UPJŠ Košice zatiaľ nepristupuje k zrušeniu tréningov. Tie budú prebiehať v riadnych termínoch.
Budeme sa snažiť zabezpečiť zvýšenú hygienu vo forme dezinfekčný prostriedkov v telocvični.
Žiadame cvičencov a ich rodičov, aby v prvom rade zabezpečili zvýšenou hygienou predpoklady pre zdravie vlastné a svojich detí.
V prípade potreby chráničov na tréningu, aby si každý nosil svoju vlastnú výstroj a zabezpečil si aj vlastnú prilbu.
Tak isto žiadame, aby osobnú hygienu - ako sprchovanie - si zabezpečil každý doma.

Dotácia od mesta Košice - Fond mládežníckeho športu /individuálny/

Na rok 2019 sme od mesta Košice dostali dotáciu z Fondu mládežníckeho športu - individuálny vo výške 4 506,-eur

„Čestne vyhlasujem, že na spolufinancovanie projektu najmenej vo výške určenej podľa §5, ods. 2 VZN č.190 neboli použité osobitné verejné prostriedky.“

Koryo Tábor Stará Voda 2019

V dňoch 6.-11.8.2019 sa uskutoční Koryo Tábor v rekreačnom zariadeni Stará Voda -Švedlár.
Prihlášku a ostatné dokumenty si môžete stiahnúť v prilohe.

Začíname v novom školskom roku 2018/19

Prvé informatívne stretnutie v novom školskom roku 2018/19 sa uskutoční v našej telocvični Dojang TKD na Stierovej 29 v utorok 4.9.2018 o 17,00hod.

KORYO Tábor Poráč PARK 2018

Termín KORYO Tábor na Poráči sa znova blíži.Všetky potrebné dokumenty nájdete v prílohach: Potvrdenie od lekára, Potvrdenie o bezinfekčnosti, Zoznam veci do Tábora a Prihlášku, ak by sa ešte niekto rozhodol na poslednú chvíľu.

Venujte nám svoje 2%

Tentokrát venujte svoje 2% prostredníctvom Slovenskej asociácie TKD WT na priloženom tlačive. Kópiu potvrdenia nám doručte do klubu, aby sme si na nich mohli nárokovať.
Ďakujeme

Vyúčtovanie dotácie z mesta Košice za rok 2017

Dotácia: 5039 Eur

Vyúčtovanie:

Zo dňa: Suma celkom: Suma z dotácie: Vlastné zdroje: Účel:
12.8.17 3648,00 3 263,00 385,00 Sústr. Poráč Park

16.8.17 800,67 720 80,67 Letenka - President Cup

16.12.17 1200 1 080,00 120,00 Štartovné MSR

Začíname v novom šk. roku 2017/18

Prvé info stretnutie v utorok 5.9.2017 o 17,00 hod. v telocvični.
Rozdelenie do tréningových skupín - nový časový harmonogram.
Trénovať začíname od stredy!

KORYO Tábor 2017 - Poráč Park

Koryo Tábor sa nám blíži.
Máme ešte niekoľko voľných miest, ak by mal niekto záujem...
Tento rok znova aj s medzinárodnou účasťou spolu s taekwondistami zo Slovinska.
Nezabudnite doniesť všetky potrebné potvrdenia, kartičku poistenca, plavky, dobok, chrániče a najmä dobrú náladu.
Doplatok za tábor, možete posielať na účet klubu s poznámkou ,,KORYO Tábor 2017", alebo priniesť v hotovosti v deň nástupu.
Zraz bude v pondelok 7.8.2017 o 10,00 pred telocvičňou na KVP.

V prílohe nájdete vsšetky potrebné dokumenty.

Kyorugi & Poomse International Taekwondo Tournament in Kosice- Slovakia May 13, 2017

Kyorugi & Poomse International Taekwondo Tournament in Kosice- Slovakia
Organizátor: Koryo Taekwondo Slávia UPJŠ Košice
Adresa: Alejová 1635/2, 040 11 Košice, Slovensko
Dátum a čas konania: 13. Máj 2017 10:00

Syndikovať obsah